Обуки

Обуки, работилници, тренинг
Отворени за индивидуални учесници, внатрешно-компаниски; тематски.

Коучинг

Личен коучинг (индивидуални сесии, пакети)

Коучинг за претприемачи (сопственици)

Коучинг за менаџери

Коучинг за вработени

Наменски бизнис коучинг за зголемување на продажбата

Консалтинг

Консалтинг во специфични области важни за раст на компанијата

Брошура: Коучинг програма за раст на бизнисот

Методологии со кои работиме