Inspirit

Ирена Јакимова

Ирена Јакимова магистер по деловна економија (MBA на Универзитетот на Шефилд), со долгогодишно менаџерско искуство, со специјалност во маркетинг, комуникации, односи со јавноста, продажба, претприемништво. Во текот на нејзиното работно искуство од преку 20 години, работела во и со големи светски и домашни компании, како и со меѓународни и домашни институции. Била директор на McCann-Erickson, организатор на London School of Public Relations, одговорна во сектор за комуникации на ООН во кабинетот на Постојаниот претставник и др. Еден од основачите на Македонската Асоцијација на Маркетинг Агенции, еден од директорите во бордот на директори при AmCham и др.

Последните 8 години, таа работи со тимови и поединци на инспирирање, охрабрување и зајакнување на нивните капацитети. Стотици компании и илјадници поединци поминале низ обуки (тренинг), тимски коучинг или тим билдинг, индивидуален (еден-на-еден) коучинг и тренинг, а сето е со цел растење и зголемување на нивните можности и остварување подобри резултати. Основач е на Инспирит Коучинг.

Квалификации:
– лиценциран обучувач за возрасни, според пропишаните барања и програма на Министерството за образование и наука и според ЕУ директивите;
– сертифициран NLP Capital Coach и NLP Master Practitioner,
– сертифициран тренер за Points-of-You методологија,
– сертифициранa за примена на SDI (Personal Strengths) методологија,
– сертфицирана за примена на PlayingBig методологија за женско лидерство,
– сертифициранa за Team Coaching & Deep Coaching (Marylin Atkinson, Erickson International),
– сертифициран Executive Leadership Coach – John Mattone Online University
– сертифициран мастер тренер за услуга и комуникација во угостителство (Swiss Hotel Management Academy Lucern),
– EBRD Change Management Consultant.

Соработници

Коста Карпузовски

Коста Карпузовски е сертифициран NLP Capital Coach и NLP Master practitioner. Главен фокус во неговата работа е креативно идентификување на нови можности и менторска поддршка за персонален и организациски развој со позитивен финансиски ефект. Тој е инженер по Електроника и Телекомуникации и има повеќе од дваесет години искуство во маркетинг, продажба, менаџирање и инженеринг на ИТ решенија и сервиси. Во својата кариера бил сопственик и вработен во неколку ИТ компании како лидер на високо продуктивни тимови, со повеќе од десет години менаџерско искуство. Тој се поврзува со луѓето и го поттикнува процесот на дефинирање на цели и формирање на јасна визија за резултатите. Работи со луѓето да ги активираат своите лидерските квалитети и да инспирираат други луѓе и организации да ја реализираат својата визија.

ПСИХОЛОЗИ

Кате Трајкова

Кате Трајкова е психолог за организациски и професионален развој, сертифициран Points Of You practitioner и сертифициран обучувач и евалуатор за CAF стандард за менаџмент на квалитет. Таа е доктор на науки по менаџмент, во областа на стратешкиот менаџмент. Магистер по менаџмент на човечки ресурси во областа на организациското однесување Во својата кариера има повеќе од десет годишно богато работно искуство на менаџерски позиции во јавен и приватен сектор во областа на менаџмент на човечки ресурси. Главен фокус и интерес на нејзината работа се корпоративниот и индивидуален развој на вработените, организациското однесување, развој на стратегии и практики за општествена корпоративна одговорност и примена на алатки за менаџмент на квалитет (Common Assessment Framework, Investor In People). Применува индивидуален менторски и тимски пристап на работа за развој и јакнење на потребните компетенции и лични вештини за подобра продуктивност и деловен развој темелени на пристапот на позитивната психологија.

Розалија Секулоска Пендевска

Розалија Секулоска Пендевска е магистер по психолошки науки при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. Работи како психолог во детскиот дом „11 Октомври“, каде работи на подготовка, споредување и евалуирање на програмата за деца и адолесценти на возраст од 4-18 години, континуирано следење на детски психосоцијален развој, прием, следење на интелектуалниот и социоемоционалниот развој преку индивидуална и групна работа, советување и психотерапија. Од претходните работни искуства работела и како клинички психолог во ЦВЗУ Воена Болница во Скопје, и како психолог во детски клуб „Лилипут“.