Инспирит Коучинг е компанија која има мисија да биде помошник во поттикнувањето на индивидуалците и бизнисите, да се инспирираат, да се развиваат, да растат.
Преку неколку видови услуги (коучинг, тренинг, консалтинг) им помагаме на клиентите да си ги најдат потребните насоки – што да пронајдат во себе, што да научат, кои вештини да ги усовршат, како да станат поуспешни и позадоволни.

Тоа го работиме преку коучинг (coaching)
Обуки, тренинг и едукација (training)

 1. Комуникација
 2. Продажба (малопродажба/директна продажба)
 3. Јавен настап
 4. Преговори
 5. Јакнење на комуникацијата и односите во тимот
 6. Развој на лични вештини за свој развој
 7. Менаџмент
 8. Маркетинг
 9. Мотивација
 10. Претприемач
 11. Ти си ТАА – јакнење на жени од сите професии
 12. Квалитет на услугата и комуникација со клиентите – специјализирана обука за хотели
 13. Маркетинг и комуникација за адвокати