Инспирит Коучинг е компанија која има мисија да биде помошник во поттикнувањето на поединци и бизниси, да се инспирираат, да се развиваат, да растат и да постигнуваат поголеми резултати.